Individuele aandacht
Hulp op maat
Rustige omgeving
Nauw overleg met ouders

Het aanbod

Als leerkracht op een basisschool en als bevoegd remedial teacher/specialist leerproblemen heb ik ruime ervaring opgedaan in de individuele begeleiding van leerlingen met uiteenlopende leerproblemen. 

Rekenen

Spelling

Begrijpend  lezen

Technisch lezen

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op.

Aanmelden?

Meer weten?

Neem dan contact met me op!